NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Z myślą o przyszłości

2015-01-20 13:30:36

Inicjatywy realizowane przez HP Global Business Center skupione są nie tylko na przekazywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych w codziennej pracy w centrach usług biznesowych, a tym samym na praktycznym przygotowaniu przyszłych kadr dla jednostek świadczących tego typu usługi, ale także umiejętności miękkich i przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy. Wśród podejmowanych przez firmę działań należy wymienić między innymi: cykle szkoleń merytorycznych  ściśle związanych z pracą w centach usług oraz z zakresu umiejętności miękkich, udział w prowadzonych przez uczelnie programach praktyk i staży, wsparcie w tworzeniu i prowadzeniu kierunków studiów dziennych oraz podyplomowych.

Od wielu lat staramy się dzielić naszą wiedzą z przyszłymi pracownikami sektora outsourcingowego oraz przygotowującymi ich uczelniami. Działania podejmowane na rzecz młodych osób, które mają wpływ na swoje wykształcenie, a co za tym idzie kształt przyszłej ścieżki kariery jest jednym z naszych działań priorytetowych. Jako firma funkcjonująca w branży niemal od początku jej istnienia i posiadająca spory bagaż doświadczeń, możemy przekazać młodym ludziom, nie tylko podstawowe informacje dotyczące specyfiki pracy w sektorze, ale również szereg wskazówek związanych między innymi z odpowiednim przygotowaniem do wejścia na rynek pracy, umiejętnościami poszukiwanymi przez pracodawców działających w branży czy wskazać przyszłościowe obszary rozwoju usług dla biznesu – powiedziała Agnieszka Orłowska, Prezes HP Global Business Center.

Wiedza merytoryczna w praktycznym wydaniu

HP Global Business Center prowadzi kilka projektów edukacyjnych skierowanych do studentów. Cześć z nich jest realizowana samodzielnie przez organizację, część zaś jest wynikiem współpracy nawiązanej z uczelniami wyższymi.

Do samodzielnych projektów edukacyjnych należą na przykład HP Academy – coroczny cykl szkoleń i warsztatów przygotowanych z myślą o studentach wrocławskich uczelni wyższych, prowadzonych przez pracowników oraz projekt szkoleniowy dedykowany grupie najlepszych słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w ramach programu „Najlepsi z Najlepszych”. HP Global Business Center jest współorganizatorem kierunku studiów „Lingwistyka dla Biznesu” na Uniwersytecie Łódzkim, który jest unikalnym połączeniem przedmiotów lingwistycznych z praktyczną wiedzą biznesową. Dodatkowo od 2013 roku firma współtworzy innowacyjny kierunek studiów podyplomowych na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym „Finanse i rachunkowość w centrach finansowych”. Oba kierunki dają biorącym w nich udział słuchaczom możliwość uzyskania praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy w centrach usług biznesowych, a także odbywania zajęć z osobami od lat związanymi z sektorem i posiadającymi ogromną wiedzę i doświadczenie w tym obszarze.

Firma zaangażowana jest we współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach projektu „Kuźnia Kadr”. Jego głównym celem jest dostosowanie oferty kształcenia tak, by przygotowywała ona studentów i absolwentów do aktualnych oczekiwań rynku pracy. Cele te realizowane są między innymi poprzez organizację staży i praktyk dla studentów uczelni w ramach kooperacji z firmami z różnych branż. Tylko w 2014 roku poprzez projekt „Kuźnia Kadr” staże w poszczególnych jednostkach HP Global Business odbyło w sumie niemal 140 studentów.

Podobny projekt stażowy prowadzony jest również wraz z Uniwersytetem Wrocławskim. Kierowany jest on do studentów wydziału matematycznego, którzy poprzez Biuro Karier zgłaszają chęć swojego uczestnictwa i w przypadku zadeklarowanego zapotrzebowania ze strony osób nadzorujących poszczególne działy w HP GBC i po pozytywnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, rozpoczynają płatny staż w strukturach firmy.

Docenione zaangażowanie

Działania HP Global Business Center na polu edukacji studentów zostało wielokrotnie docenione przez uczelnie i organizacje, z którymi współpracuje firma. Tylko w 2014 roku została ona uhonorowana między innymi „Płomieniem Kuźni Kadr” za najlepszy staż zorganizowany przez przedsiębiorstwa z branży: finanse, HR i pokrewne oraz specjalnym wyróżnieniem za zaangażowanie w działania na polu edukacji studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wszystkie aktywności prowadzone przez HP Global Business Center na rzecz studentów będą kontynuowane również w 2015 roku. Firma zamierza również realizować działalność edukacyjną na rzecz seniorów, dla których już w 2014 roku rozpoczęła szkolenia skoncentrowane na tematyce wykorzystywania nowoczesnych technologii w codziennym życiu. W ten sposób stara się pomóc osobom dojrzałym  w oswojeniu się z użytkowaniem komputera, bezpiecznym poruszaniu się w Internecie i wykorzystywaniu tych umiejętności w praktyce.

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: