NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Liczą się możliwości

2015-02-25 10:49:14

Potrzeba rozwoju

Wyniki badania przeprowadzonego przez Benefit System oraz HRNews.pl pokazują, że niemal 67 proc. pracowników stawia na własny rozwój i wymienia kursy doszkalające, jako najważniejsze świadczenie pozapłacowe[i]. Podobne wnioski wypływają z raportu dotyczącego oczekiwań młodych finansistów, przygotowanego przez Employer Branding Institute. Osoby biorące udział w badaniu, wskazały, iż jasne ścieżki awansu oraz szkolenia stanowią dla nich jeden z najbardziej cennych elementów, na który zwracają uwagę przy wyborze pracodawcy[ii]. Z ankiety przeprowadzonej przez firmę Kelly Global Workforce Index, dotyczącej preferencji zawodowych pracowników wynika natomiast, że w Polsce aż 65 proc. badanych byłaby gotowa zrezygnować z podwyżki czy awansu na rzecz możliwości rozwoju nowych umiejętności[iii]. Dodatkowo rezultaty badań przeprowadzonych przez CPL Jobs wśród osób zatrudnionych w sektorze usług dla biznesu potwierdzają trendy obowiązujące również w innych branżach. Osoby zatrudnione w BPO/SSC oprócz wysokości wynagrodzenia i atmosfery już na drugim miejscu wymieniają możliwość awansu i rozwoju (42 proc.), a tylko niewiele ponad 11 proc. odrzuciłoby propozycję wyjazdu za granicę[iv]. Wyniki te pokazują jak duże znaczenie dla pracowników ma aktualnie możliwość stałego rozwoju i budowania ścieżki kariery u najlepszych ich zdaniem pracodawców, coraz częściej niedziałających jednak na terenie kraju.

Powstrzymać emigrację

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie od 2004 do 2013 roku z Polski wyjechało niemal 2,2 miliona obywateli[v]. W ciągu najbliższych 5 lat kraj opuścić może od 500 do 800 tysięcy rodaków, a liczba ta może się jeszcze zwiększyć. Najważniejszy jest jednak fakt, iż na wyjazd coraz częściej decydują się młodzi, ambitni i dobrze wykształceni ludzie, którzy zdobyli już doświadczenie zawodowe, jednak czują, że dalej nie mogą się rozwijać w oczekiwany sposób. Bardzo dużą grupę stanowią wśród nich przedstawiciele pokolenia Y, którzy po kilku latach funkcjonowania na rynku pracy poszukują możliwości dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności na międzynarodowym poziomie. Już teraz obserwowany jest wzrost emigracji wśród tej grupy społecznej, a jego dotkliwe skutki będą najbardziej widoczne w kolejnym dziesięcioleciu, kiedy liczba osób aktywnych na rynku pracy gwałtownie spadnie.

Od pewnego czasu obserwujemy na rynku pracy niepokojący proces odpływu młodych, utalentowanych osób, które poszukują możliwości rozwoju zawodowego na wysokim, międzynarodowym poziomie i decydują się na emigrację. Zjawisko to zaczyna przybierać na sile, w związku z wejściem na rynek przedstawicieli młodszych pokoleń, którzy mają inne priorytety zawodowe, niż ich starsi koledzy. Szukają zatem rozwiązań, które pozwolą im realizować własne plany i ambicje. Branża usług dla biznesu może być dla nich interesującą alternatywą i miejscem, które oprócz pewności zatrudnienia, zapewnia również nieustanny rozwój i wsparcie w dążeniu do niego – powiedziała Agnieszka Orłowska, Prezes HP Global Business Center.

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy oraz oczekiwania zatrudnionych sprawiają, że pracodawcy poszukują sposobów na zatrzymanie wartościowych pracowników nie tylko w organizacji, ale także zastanawiają się jak nie dopuścić do ich wyjazdu poza granice kraju. Ambitni pracownicy, którzy dbają o podnoszenie własnych kwalifikacji coraz częściej decydują się, bowiem na wyjazd i podjęcie zatrudnienia w firmach działających na świecie. Sektor outsourcingowy ma bogatą ofertę dla takich osób, chętnie zatrudnia również powracających z emigracji. Umożliwia świadome budowanie ścieżki kariery i poznanie międzynarodowych standardów pracy w usługach, bez konieczności opuszczania kraju.

Jako jedna z najdłużej działających w branży firm wiemy, jak rozszerzać wachlarz świadczeń pozapłacowych i dostosowywać go do aktualnych potrzeb wszystkich pracowników. Katalog możliwości zawodowego i personalnego rozwoju oferowany zatrudnionym w naszej firmie stale się powiększa, nie tylko w zakresie szkoleń czy dodatkowego kształcenia w Polsce, ale również możliwości zdobywania międzynarodowych kwalifikacji zawodowych i praktyk poza granicami kraju. Dodatkowo oferowane przez nas usługi są świadczone na rzecz firm z całego świata, zatem każdy pracownik poprzez swoją codzienną pracę funkcjonuje w międzynarodowym świecie biznesu – dodaje Agnieszka Orłowska.

Firmy z sektora usług dla biznesu, w którym prognozowane zatrudnienie tylko do końca tego roku ma się zwiększyć o około 30 tysięcy, mają do zaoferowania również osobom myślącym o emigracji bardzo duże możliwości w zakresie zdobywania doświadczenia i zawodowych kwalifikacji. W zależności od organizacji zainteresowani pracą w niej kandydaci mogą liczyć oczywiście na różne ich formy, jednak wraz z podjęciem pracy mają gwarancję stabilności zatrudnienia, bogatego pakietu świadczeń pozapłacowych oraz tego, co dla nich najważniejsze – rozwoju i budowania kariery w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Informacje o HP Global Business Center

HP Global Business Center jest częścią amerykańskiego koncernu Hewlett-Packard.

Obecnie w Polsce funkcjonują dwa oddziały HP GBC − we Wrocławiu od 2005 roku oraz w Łodzi od 2012 roku, które zajmują dziś jedną z wiodących pozycji w globalnej strukturze koncernu.

Firma HP GBC specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych usług dla biznesu z zakresu finansów i księgowości, HR, sprzedaży i marketingu, przetwarzania danych i dostarczania informacji oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Świadczy usługi dla klienta wewnętrznego, czyli koncernu HP w zakresie usług wspólnych, w tym centrów doskonałości oraz dla zewnętrznych klientów firmy (BPS - Business Process Services). HP GBC jest jednym z członków założycieli ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych), organizacji branżowej reprezentującej w Polsce sektor SSC/BPO. W swych ośrodkach we Wrocławiu i w Łodzi zatrudnia obecnie kilka tysięcy osób.

Koncern HP tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie ludzi, biznes, instytucje rządowe i społeczeństwo. Jako największa na świecie firma technologiczna, HP dostarcza szerokie portfolio produktów, obejmujące urządzenia drukujące, komputery osobiste, a także oprogramowanie, usługiinfrastrukturę informatyczną, które umożliwiają przedsiębiorstwom i instytucjom rozwiązywanie ich problemów. Więcej informacji na temat HP można znaleźć pod adresem www.hp.com.


[i] „Motywacja – jak wyjść poza standard?”, badanie przeprowadzone przez firmę Benefit Systems oraz serwis HRNews.pl, 2014.

[ii] „Stawiam na rozwój w finansach”, raport przygotowany przez Employer Branding Instytut, 2014.

[iii] Kelly Global Workforce Index (KGWI), badanie przeprowadzone przez Kelly Services wśród 230 000 osób w 31 krajach Europy, USA i Ameryki Południowej oraz Krajach Azji i Pacyfiku odnośnie preferencji zawodowych. W Polsce w ankiecie wzięło udział blisko 1500 osób. Edycja 2014.

[iv] Wyniki badań przeprowadzonych przez CPL Jobs wśród osób zatrudnionych w branży usług dla biznesu w Polsce, 2014.

[v] „Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 – 2013” , dane Głównego Urzędu Statystycznego.

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: